De derde Linner Revue, deze wordt uitgevoerd op 25 en 26 oktober en 1,2 en 3 november 2019.

Waarom werd gekozen voor deze aansprekende titel: Zin in….2025 ?

In Linne is niks te doen ? Wat is er nu nog te beleven in Linne ?
Onzin !!
We kunnen in Linne van alles realiseren als we er samen maar de schouders onder zetten !
Een goed voorbeeld van “hoe dat samen kon” was de Zeskamp in het recente verleden waar het hele dorp aan meedeed als deelnemer of supporter !
Geschiedenis !?!
De komende Revue gaat, vanuit die gedachte aan de Zeskamp, laten zien waar in de toekomst “een klein dorp” groot in kan zijn !
Als we maar samen de kar gaan trekken !
Wachten tot 2025 zoals de visie van de Gemeente Maasgouw beschrijft ???
Nee…dat gaat u nú al meemaken, dat kunt u  al beleven in 2019 in de komende Revue!
Linne dat zijn weerga niet kent , “the sky is the limit” !
Linne wordt dit jaar een regelrechte concurrent van Roermond en Maasbracht.
Laat u verrassen…

Wij hebben er “ZIN in…. “

De tweede Linner Revue, deze werd uitgevoerd op 27 en 28 oktober én 3,4 en 5 november 2017 en werd wederom een groot succes !


Waarom werd gekozen voor deze aansprekende titel: De Geis(s) van Lin?
In Linne hebben ze altijd een regenjas aan en hebben er één over de arm geslagen…
Zo kijken de mensen van Montfort in de vorige eeuw naar de inwoners van Linne…
en misschien is dat nog wel zo! Deze anekdote vraagt om een nadere verklaring.
De inwoners van Montfort keken in de vorige eeuw met een verontwaardigde blik naar die gasten in Linne.
Zij waren het zelf schuld, riepen zij vanuit het Montfortse.
Hoog van de toren blazen en zich verheven voelen boven alle buurgemeentes, zoals in de volksmond werd beweerd.
Is dit gebaseerd op feiten of is dit puur een gefantaseerd beeld over de Linner bevolking.
Nu, na jaren van twijfel en onzekerheid kan terecht de vraag gesteld worden:
“Kan dit mysterie nu eindelijk eens worden opgelost?!”
De organisatie van de Linner Revue…”De Geis(T) van Lin” denkt nu, na al die jaren,
na een uitvoerig onderzoek in de geschiedenis van beide dorpen, het raadsel hieromtrent te hebben ontrafeld.
We gaan door de geschiedenis van Linne met zijn hebbelijk- en onhebbelijkheden van verleden én heden !
Hoe dit wordt onderbouwd, kunt u zelf komen bekijken tijdens één van de 5 voorstellingen:
vrijdag 27 oktober, zaterdag 28 oktober, vrijdag 3 november, zaterdag 4 november of zondagmiddag 5 november.
Uiteraard zijn ook de mensen van Montfort van harte welkom om getuige te zijn voor opheldering in deze kwestie.
De teksten voor de sketches en de zanggroep zijn geschreven door Piet Evers, waardoor de avond altijd garant staat voor veel humor!

De eerste Linner Revue, gepresenteerd in het weekend van 11, 12 en 13 december 2015 werd een groot succes !!!

Waarom werd gekozen voor deze aansprekende titel: De lus(t) van Lin?
Zoals u wellicht weet exploiteert Ballast Nedam het grote watergebied tussen Osen en Herten, voor grindwinning. Een project dat 15 jaar in beslag neemt.
Daarnaast zal Ballast Nedam het gehele gebied, na ontgrinding gaan herinrichten als natuur gebied.
U begrijpt dat zich in en rond dit gebied in het verleden van alles heeft afgespeeld. U weet dat zelf als de beste!
Iedereen is er wel eens geweest, jong en oud en ook iedereen weet daar het zijne over te vertellen.
De Stuw: Een van de knooppunten in Linne!
Wij als organisatie, zien voor de toekomst een winstgevende exploitatie, hetgeen gespeeld gaat worden in een van de sketches die ten tonele wordt gebracht.
Veel verrassende anekdotes uit het verleden, heden en toekomst maken u dit duidelijk. Om dit te vertolken zijn de Linner acteurs druk doende zich in hun rol te verplaatsen. Daarnaast zal een zanggroep het geheel omlijsten, waardoor de Lus voor u nog meer betekenis krijgt.
De teksten voor de sketches en de zanggroep zijn geschreven door Piet Evers, waardoor de avond altijd garant staat voor veel humor!
Alle deelnemers brachten op de bühne, als team, een prestatie van jewelste!
Mede dankzij de perfecte technische ondersteuning, met zowel licht als geluid.
De acteurs voelden zich heer en meester in hun rol, alsof het hun dagelijkse werk zou zijn: acteren!
Met niet één uitzondering! Het was pure klasse. De opening door de 3 zangers, geflankeerd door 6 revue dames was flitsend.
Het aanwezige publiek raakte hierdoor meteen in extase mede ook door de hoge zangkwaliteiten.
De volle tonen van het Revue orkest gaf glans en ondersteuning aan deze perfecte performance.
Zelfs de decor wisselingen gingen vlekkeloos! De sketches werden heel goed ingeleid, zodat er direct herkenning was.
De Revue, van het begin tot het einde, was voor de toeschouwers een weerzien, van wat er zich zoal afspeelt en afgespeeld heeft in onze gemeenschap Linne.
De organisatie, de Stichting Linner Revue, heeft met deze voorstellingen zichzelf overtroffen.
De doelstellingen die vooraf waren vastgelegd, zijn op alle fronten gerealiseerd:
De gemeenschapszin in Linne bevorderen. Jong en oud erbij betrekken.
Het verbinden met elkaar in deze show en dat in ons eigen Linner dialect.
Tevens werd het aanwezige publiek erop geattendeerd in de eerste sketch, dat zij deelgenoot waren in deze Revue en dat vanaf de publieke tribune.
Met als resultaat: verbroedering in de gemeenschap Linne.
Dit alles werd beklonken met de tekst van het laatste liedje: “Omdet ich der zo van hoaj”
(Waarna menig traantje werd weg geveegd).