Wet Bescherming Persoonsgegevens en de vereniging

(Privacy Policy)

 • De WBP stelt eisen aan organisaties die deze gegevensbestanden beheren.
  De volgende vereisten zijn van toepassing op ledenadministraties van verenigingen en clubs:

  • toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
  • juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
  • beveiligen van de lidgegevens;
  • op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
  • uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn
   Vandaar dat wij u vragen uw persoonsgegevens door te geven aan het secretariaat Linner Revue.
   Download hier het
   :
  • Deelnemersformulier als PDF
   Het ingevulde- én ondertekende formulier kunt u opsturen naar secretaris@linner-revue.nl

  Klik hier voor onze Privacy Policy