Op 21 mei 2015 werd de  “Stichting Linner Revue“ opgericht.

Het doel van deze stichting is het organiseren van een Revue, op het gebied van zang, dans, muziek en toneel.
Tevens wordt het vergroten van het dorpsgevoel nagestreefd door jeugd en volwassenen uit Linne bij de Revue te betrekken.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen en hebben hun taken als volgt verdeeld:
  • Ton van der AA, coördinatie zang, dans & muziek
  • Piet Evers,  duizendpoot, regie & algehele creatieve leiding
  • Peter van der Hurck, ontwerp & bouw decors, rolverdeling en regie-assistentie
  • Hans Suntjens, voorzitter,  sponsoring en publiciteit
  • Frans Janssen, secretariaat, penningmeester, sponsoring & fondsenwerving
In maart van het jaar 2015 hebben genoemde personen voor het eerst een bespreking  belegd, om de droom van Piet Evers te realiseren en een Revue over/door en van Linne te realiseren.
Een droom die op dat moment alleen nog maar bestond uit het idee, (er stond nog geen letter op papier) maar mede door het enthousiasme van iedereen stond deze Revue binnen 9 maanden op de planken.
Als grondlegger van de Revue was Piet daar erg trots op en nog trotser op alle deelnemers!.
Het huidige bestuur  wil de “Linner luuj“ daarmee iets brengen wat hen bekend in de oren klinkt en vooral gericht is op de diverse facetten van het dorp Lin, zoals wij die allemaal kennen.
Thema’s die hun zullen aanspreken en raken.  Voor de 1e Revue werd als titel én rode draad gekozen: De Lus(t) van Lin”.
U begrijpt dat dit thema veelzijdig was en zich uitstekend leende voor het schrijven van sketches in en over Linne, aldus Piet Evers.
Op humoristische wijze werden de sketches gebracht, hetgeen veel lachwekkende situaties opleverden.
Het werd een avondvullend programma, in Zalencentrum De Harmonie in Linne, dat 2 uur duurde en de toeschouwers niet snel zouden vergeten.
De Revue in 2015 is inmiddels opgevoerd en op dit moment is het bestuur al weer bezig met de voorbereidingen voor de Revue 2017 “De Geis(t) van Lin” en onder andere op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen, mannen en vrouwen die ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. Het bestuur streeft daarbij naar ca. 100 personen die op allerlei fronten inzetbaar zullen én kunnen zijn. Inmiddels hebben zich spontaan én natuurlijk ook mensen vanuit de 1e Revue, zich aangemeld voor verschillende rollen en werkzaamheden.  Acteurs voor de uitvoering van de sketches, zangers en zangeressen die een aantal liedjes zingen en daarbij ondersteund worden door een 7-tal muzikanten.
Ook de bühne- werkzaamheden vergt veel mankracht omdat er gewerkt gaat worden met schuifbare panelen voor het wisselen van de verschillende decors bij de gevarieerde sketches. Voor meer informatie kunt u terecht bij Piet Evers, Mereheymstraat 3 in Linne, die de coördinatie hiervan voor zijn rekening neemt. Telefonisch bereikbaar onder nummer: 06-17284660 of mail naar het secretaris@linner-revue.nl (Frans Janssen, Vonderen 6 in Linne,  die bereikbaar is onder nummer 06-50546790)
Wij zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen. Uiteraard hierover later meer.
Feit is: Lin wordt wederom op zijn kop gezet door deze Revue, hetgeen u beslist niet wilt missen!!
www.Linner-revue.nl